ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रि

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम माननीय विर बहादुर राना